Кваліфікаційний вишкіл дійсного членства (КВДЧ)

Календар вишколів                                                        Зголоситись на найбличже КВДЧ

 

Метою Кваліфікаційного вишколу дійсного членства в Пласті (далі – вишколу, КВДЧ) є представлення кандидатам на дійсне членство в організації чіткого уявлення про роль і можливості праці дорослої особи в Пласті, ознайомлення з діяльністю організації та оптимізація схеми здобуття дійсного членства в Уладі Старшого Пластунства (далі – УСП).

Завдання вишколу:

 • сприяти втіленню місії організації та досягненню її стратегічних цілей;
 • ознайомити з основними аспектами діяльності організації;
 • акцентувати увагу на виховництві, як основній діяльності (місії) організації, та на відповідальності бути виховником;
 • пояснити що доросла особа в Пласті може також приносити користь організації шляхом розвитку адміністративної чи інструкторської ділянки.

Зголошення та організація КВДЧ

КВДЧ проводиться за двома програмами для учасників, які мають досвід юнакування та для волонтерів з громади.

Учасники вишколу:

Для вихідців з юнацтва:

Особи, які досягли 17 років, склали пластову присягу у юнацтві та отримали ступінь учасника(ці)/розвідувача(ки)/скоба/вірлиці;

Для вихідців з громади:

прихильники/ці УСП (із написаною заявою вступу в Пласт);

особи, які не склали пластової присяги у юнацтва;

особи, які не писали заяви вступу в Пласт, але зацікавлені долучитись до організації.

Місцевий провід, комендант вишколу або Крайова пластова старшина  має зголосити вишкіл у системі Е-Пласт.

За наявності достатньої кількості учасників (рекомендована кількість 15 осіб) Крайова Булава (КБ) УСП дозволяє проводити вишкіл. Вишкіл має бути належно зголошений щонайменше за 2 тижні до проведення (із поданням попереднього списку учасників з контактами та програми). Перевага надається тим комендантам й інструкторам, що мають досвід виховницької праці й КВПВ.

Організатором вишколу є КБ УСП, яка в тижневий термін розглядає зголошення відповідної пластової старшини на проведення КВДЧ і затверджує:

 • часові рамки і місце проведення;
 • порядковий номер вишколу у відповідному реєстрі;
 • коменданта вишколу (з числа дійсних членів Пласту);
 • провід та інструкторів вишколу (з числа дійсних членів Пласту);
 • форму проведення вишколу;
 • програму конкретного вишколу.

Форма проведення передбачає:

Для вихідців з юнацтва КВДЧ проводиться:

 • у межах програми крайових таборів. Теми представляють самі ж учасники, під наглядом коменданта вишколу, у формі пластових гутірок;
 • у формі  тренінгу із програмою КВДЧ для юнацтва.

Для вихідців з громади КВДЧ проводиться:

 • у формі тренінгу. Частина тем дається на самостійне опрацювання учасником шляхом прослуховування відео-гутірок та вивчення попередніх матеріалів, а решта тем проводиться у форматі гутірок;
 • у формі табору, де поруч з програмою вишколу подаються гутірки із практичного пластування та інші види занять.

Зарахування КВДЧ

Підставою для зарахування вишколу є:

 • участь щонайменше в 70% гутірок;
 • якісне проходження учасником самого вишколу (70% правильних відповідей опитника)

Вишкіл зараховується з моменту затвердження вишколу КБ УСП на підставі поданого комендантом звіту.

Звітування

Звіт коменданта подається до КБ УСП у термін до 2 тижнів після завершення вишколу. За відсутність звіту у зазначені терміни, КБ УСП лишає за собою право надавати пластові перестороги.

10799837_838766482810706_814575140_n